Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα - Gunite

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, πιο γνωστό με την αγγλική του ονομασία GUNITE, είναι ένας συγκεκριμένος τύπος σκυροδέματος, υψηλής θλιπτικής αντοχής, που επιτυγχάνεται με «ψεκασμό» αντί για χύτευση, και αποτελείται από μίγμα τσιμέντου και άμμου με άλλα αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας.

 

Επίσης κατά περίπτωση στο μίγμα τοποποθετούνται και ειδικά πρόσμικτα για αύξηση αντοχών ή για καλύτερη πρόσφυση στην υπαρχουσα επιφάνεια. Το μίγμα διοχετεύεται σε μια ειδική πρέσσα και με τη βοήθεια αεροσυμπιεστή μέσω ενός ελλαστικού σωλήνα καταλλήγει στο ακρφύσιο όπου και αναμιγνύεται με μια μικρή δόση νερού για να εκτοξευτεί τελικά και να προσκοληθεί στο οικοδομικό στοιχείο που θα ενισχυθεί.

 

Τα πλεονεκτήματά του είναι εκτός από τις υψηλές αντοχές, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν  απαιτείται δημιουργία ξυλοτύπου, μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρά πάχη (για παράδειγμα 4-5 εκατοστών), σε περιοχές δυσπρόσιτες, και έχει πολύ καλή πρόσφυση. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ενίσχσυση φέροντος οργανισμού κτιρίων (σε οπλισμένο σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία), για την αποκατάστη βλαβών από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα όταν υπαρχούν σημαντικές αλλοιώσεις στη δομή τη συνοχή και την αντοχή του υπάρχοντος κτιρίου, για την αντιστήριξη των πρανών σε εκσκαφές με μεγάλα βάθη, με όμορρα κτίρια σε μικρή απόσταση ή με δρόμους υψηλού κυκλοφοριακού φορτίου σε επαφή, καθώς και για την κατασκευή υπόγειων σηράγγων (τούνελ, μετρό, κλπ). Πριν την εκτόξευση προηγείται ο σωστός καθαρισμός και το «αγρίεμα» της επιφανείας που πρόκειται να ενισχυθεί, η τοποθέτηση οπλισμού κατάλληλης διατομής, σύμφωνα με τη στατική μελέτη, (είτε είναι υποστύλωμα, δοκός, πλάκα, τοιχοποιία ή πρανές) και ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή αγκύρωσή του οπλισμού με βλήτρα εποξειδικής ρητίνης, ειδικες καβίλιες ή ηλεκτροσυγκολούμενες  λάμες σύνδεσης.

JoomSpirit