Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού

H Εταιρεία μας ειδικεύεται στις ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου, είτε αυτό πρόκειται για μα σύγχρονη κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, είτε πρόκειται για φέρουσα τοιχοποιία, λιθοδομές, σύμμικτες κατασκευές, παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.  

 

Τα κτίρια παρουσιάζουν σε βάθος χρόνου προβλήματα διαβρώσεων ή αποσαθρώσεων του σκυροδέματος, τα οποιά συνήθως συνοδεύονται από διάβρωση των υπαρχόντων οπλισμών ή ρηγματώσεις, φαινόμενα τα οποία μπορεί οφείλονται σε πλημελή συντήρηση, σε ύπαρξη υγρασίας, στην έκθεση των φερόντων στοιχείων στα καιρικά φαινόμενα. Επίσης υπάρχουν και ειδικές περιτώσεις όπως οι βλάβες που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, σεισμούς, πυρκαγιές, κλπ, περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Σε κάθε περίπτωση συντάσεται η κατάλληλη στατική μελέτη από έμπειρους Πολιτικούς Μηχανικούς, οι οποίοι αφού αποτυπώσουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση, υπολογίζουν την υφιστάμενη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής  και  καθορίζουν τον τρόπο και τις κατάλληλες μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή - αποκατάσταση ή ακόμα και περαιτέρω ενίσχυση του κτιρίου. Εφαρμόζοντας κατά περίπτωση, ειδικές τεχνικές όπως το Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (Gunite), την ενίσχυση δομικών στοιχείων με σύνθετα υλικά (Ανθρακονήματα – Υαλουφάσματα) ή με ελάσματα από χάλυβα, την πλήρωση των ρηγματωμένων στοιχείων με Ρητινενεσεις – Τσιμεντοενέσεις, γίνεται η σωστή αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, χρησιμοποιώντας πάντα πιστοποιημένα υλικά και με εξειδικευμένα συνεργεία με μεγάλη εμπειρία σε εργασίες αποκατάστασης κτιρίων. 

JoomSpirit