Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Published on Tuesday, 25 October 2011 22:20

Λίγα λόγια για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι είναι πλέον απαραίτητο για τη μεταβίβαση του ακινήτου σας.

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία προτείνουμε λύσεις για την μείωση του κόστους λειτουργίας του ακινήτου σας 

 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων με συγκεκριμένες δράσεις:

 

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε κτίριο (άνω των 50 τ.μ.), νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά 

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια. Αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης τίθεται σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.

 

Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

 

Δείτε περισσότερα σχετικά με τη νομοθεσία